• อะไรคือข้อแตกต่างของเครื่องจับยุงที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับเครื่องที่ไม่ใช้

เครื่องจับยุงที่ไม่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการล่อ สามารถจับได้แต่ยุงลายเท่านั้น ซึ่วจะจับได้ทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้าน แต่หากใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการล่อร่วมด้วย จะสามารถจับยถงได้หลากหลายสายพันธุ์

 

  • เครื่องจับยุงควรวางไว้ที่ตำแหน่งไหนดีที่สุด

จุดติดตั้งที่ดีที่สุดคือจุดที่มีร่มเงา มีความชื้นสูง และไม่มีลมพัด ในทางปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการลองและปรับตำแหน่งหลายครั้งเพื่อค้นหาจุดจับที่ดีที่สุด 

 

  • เครื่องจับยุงตั้งในสวนจะมีปัญหาไหม เมื่อฝนตกหรือรดน้ำต้นไม้

เครื่องจับยุงของไบโอเจนท์ได้รับการออกแบบให้ทนต่อน้ำและความชื้น แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องจับยุงควรจะต้องวางในตำแหน่งที่มีต้นไม้ให้ร่มเงาหรือกันสาดเพื่อกันฝนเมื่อตกในปริมาณมากและติดต่อกันหลายชั่วโมง 

 

  • เครื่องจับยุงหนึ่งเครื่องสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหน

เครื่องจับยุงที่ไม่ใช้แต่เพียงกลิjนเหงื่อเทียมในการล่อสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ 50 - 100 ตารางเมตร แต่ถ้าใช้ก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ในการล่อร่วมด้วย จะสามารถครอบคลุมได้สูงสุดถึง 600 ตารางเมตร

 

  • เมื่อไหร่ถึงจะรู้สึกว่าเครื่องจับยุงสามารถจับยุงได้ดีจริง  

เครื่องจับยุงของไบโอเจนท์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์จึงจะเริ่มจับยุงได้ เพราะเครื่องจับยุงนี้ใช้หลักการจำลองมนุษย์ ในช่วงแรกมนุษย์จึงจะยังน่าสนใจมากกว่าเครื่อง แต่เมื่อเครื่องทำงานตลอดเวลาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน จะส่งผลต่อการขยายพันธุ์ที่ลดปริมาณลง และจำนวนยุงจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เครื่องจับเพียงเครื่องเดียวไม่สามารถที่จะลดปริมาณยุงได้ในระยะเวลาสั้น

 

  • เครื่องจับยุงไบโอเจนท์ติดตั้งภายในอาคารหรือพื้นที่ปิดได้หรือไม่

เครื่องจับยุงที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการล่อสามารถใช้ในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น เช่น ในสวน หรือระเบียงบ้าน ส่วนเครื่องจับยุงที่ไม่ใช้แต่เพียงกลิjนเหงื่อเทียมสามารถใช้ภายในบ้านได้ 

 

  • เครื่องจับยุงไบโอเจ้นท์ล่อยุงอย่างไร

 เครื่องจับยุงไบโอเจ้นท์ใช้หลักการล่อสำคัญ คือ การล่อด้วยกลิ่น ดังนั้นกลิ่นเหงื่อเทียมคือตัวแปรสำคัญที่จะเรียกให้ยุงเข้ามาหาเครื่อง เพราะเข้าใจว่าเป็นคนจริงๆ โดยกลิ่นเหงื่อเทียมของไบโอเจนท์เป็นสารล่อที่ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยระดับนานาชาติกว่า 100 ชิ้นว่าสามารถล่อยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย รวมทั้ง ไข้ซิก้าได้อย่างมีประสิทธิผลสูงกว่าเครื่องจับยุงรุ่นอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาด