หน่วยงานนานาชาติที่ใช้เครื่องจับยุงไบโอเจนท์ในการสำรวจและควบคุมยุง

สำนักควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

กองควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา

สถาบันวิจัยวอลเตอร์ รีด กองทัพสหรัฐอเมริกา

เครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขเขตร้อนเมืองแคนส์ ออสเตรเลีย

โครงการวิจัยสนับสนุนโดยธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก และมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์

 

องค์กรที่ใช้เครื่องจับยุงไบโอเจนท์ในการสำรวจและควบคุมยุง

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต นนทบุรี

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี มีนบุรี

โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

โรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า ยาคคลับ พัทยา

ห้องอาหารขนิษฐา สาทร