การบริการกำจัดยุงด้วยเทคโนโลยีของไบโอเจนท์สามารถทำได้ทั้งในและนอกอาคาร

แบบในอาคารเป็นการจับโดยใช้สารล่อเพื่อกำจัดยุงลายโดยเฉพาะ เพราะยุงลายอาศัยอยู่ในบ้าน ซ่อนตัวตามมุมมืด และออกดูดเลือดเวลากลางวัน

แบบนอกอาคารเป็นการจับโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมเพื่อกำจัดยุงทุกสายพันธุ์

 

บริการสำรวจเพื่อการประเมิน

หากคุณไม่มั่นใจว่าคุณมีปัญหาเรื่องยุงมากน้อยแค่ไหน เรายินดีนำเสนอบริการสำรวจจับ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงให้คุณทราบจริงให้คุณทราบ

บริการกำจัดยุงปลอดสารเคมีแบบครบวงจร

ตรวจสอบหาแหล่งเพาะพันธุ์ และจุดหลบพักของยุง

กำหนดจุดติดตั้งเครื่อง โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสถานการณ์จริง

ให้บริการตรวจเช็คเครื่อง ควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน และวัดผลการจับทุกเดือน

 

รายงานประจำปีเพื่อการประเมินข้อมูลและสถานการณ์ (ตามเงื่อนไข)