เทคโนโลยีสีเขียวของไบโอเจนท์เป็นผลิตผลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเรเก้นสบวร์ก ประเทศเยอรมัน เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มนักวิจัยด้านกีฏวิทยาทั่วโลกมานานกว่า 16 ปี 

 

•  ปรารศจากสารพิษและยาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

• ไม่จับแมลงอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

• กำจัดยุงได้ทั้งในและนอกอาคาร

 

• ครอบคลุมรัศมีไกลสูงสุด 20 เมตร

 

เทคโนโลยีนี้สามารถจับยุงได้หลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุงลาย พาหะนำโรคไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้เลือดออก

 

ไบโอเจนท์คิดค้นและพัฒนาวิธีการดักจับยุงโดยใช้หลักการล่อเสมือนคน และกำจัดยุงตามวิถี ธรรมชาติ

หลักการนำพาความร้อนและปล่อยทิศทางลมเพื่อการล่อและดักจับ

การล่อทางสายตาโดยใช้สีขาวตัดดำ

สารล่อเลียนแบบกลิ่นกายมนุษย์ ได้รับการจดสิทธิบัตรและผลิตจากสารประกอบที่ไม่เป็นพิษ

การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจมนุษย์

 

การควบคุมปริมาณยุงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำการดักจับยุงอย่างต่อเนื่อง